Przejdź do treści
! UWAGA !
-
Jesteś tutaj

Podpisanie umów przez Organizacje Pozarządowe

Podpisanie umów przez Organizacje Pozarządowe
2023-02-14
Obrazek
Dnia 9 lutego 2023 r. o godz. 10:00 w budynku urzędu odbyło się spotkanie Wójta Gminy Jednorożec Krzysztofa Iwulskiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych w 2023 r. Organizacje wzięły udział w szkoleniu prowadzonym przez szkoleniowców z Federacji "Rosa" z Przasnysza, na którym omówiono prawa i obowiązki zleceniobiorców. Następnie odbyło się podpisanie umów i wręczenie bonów z przyznaną kwotą dotacji. Granty zostaną wykorzystane do realizacji różnorodnych celów:
Na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wpłynęło 10 ofert złożonych przez:
1.Kółko Rolnicze „Posilenie” - 3500,00 zł.
2.Stowarzyszenie „Przyjaciele Małowidza”- 3200,00 zł.
3.Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Ostrołęce - 3000,00 zł.
4.Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Jednorożcu - 3250,00 zł.
5.Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Jednorożcu Zarząd Rejonowy - 3000,00 zł.
w Przasnyszu
6.Stowarzyszenie „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej” - 3300,00 zł.
7.Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Lipa 3250,00 zł.
8.Ochotniczą Straż Pożarną w Żelaznej Rządowej 2600,00 zł.
9.Ochotniczą Straż Pożarną w Budach Rządowych 3000,00 zł.
10.Ochotniczą Straż Pożarną w Połoni 3400,00 zł.
Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wpłynęły 2 oferty złożone przez:
1.Ludowy Klub Sportowy „Mazowsze Jednorożec” - 47000,00 zł.
2.Stowarzyszenie „Jednorożec robi co może” - 19000,00 zł.
Na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wpłynęła 1 oferta złożona przez:
1.Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Jednorożcu Zarząd Rejonowy w Przasnyszu - 2500,00 zł.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy na rzecz lokalnej społeczności.