Przejdź do treści
! UWAGA !
-
Jesteś tutaj

Nabór wniosków o dotację na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z terenu gminy Jednorożec

Nabór wniosków o dotację na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z terenu gminy Jednorożec
2023-01-25
Obrazek Wójt Gminy Jednorożec informuje, iż w roku 2023 zamierza wystąpić z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
W związku z powyższym rolnicy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej powinni złożyć za pośrednictwem Sołtysa lub bezpośrednio do Urzędu Gminy wniosek o udział w programie w nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego 2023 r.
Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100 % kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
NFOŚiGW przewiduje ocenę wniosków złożonych przez gminy po 31 marca 2023 r.
W związku z tym Gmina Jednorożec przewiduje zbiórkę folii i innych odpadów z działalności rolniczej
w II-III kwartale 2023 r.
W przypadku nieotrzymania przez Gminę Jednorożec dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.
W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć pismo w tej sprawie do Urzędu Gminy w Jednorożcu.
W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folie i inne odpady z działalności rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę (możliwe, że jedynym miejscem wskazanym przez gminę będzie Gminny Zespół Usług Komunalnych w Jednorożcu, ul. Zielona 30). Folia powinna być oczyszczona z pozostałości po sianokiszonce, kiszonce oraz z innych zanieczyszczeń. Odpady powinny być spakowane tak, aby zmniejszeniu uległa  ich objętość (poprzez złożenie folii w paczki o kubaturze ok. 0,5-0,6 m3 lub złożenie w workach typu Big Bag). Rolnicy powinni wstępnie oszacować ilość przekazywanych odpadów. Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.
Szczegółowe informacje pod nr tel. (29) 751 70 38 lub w pokoju nr 14 w Urzędzie Gminy w Jednorożcu.
 

Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski        

 

Czytano: 373 razy
wyszukiwarka
szukaj

bip