Przejdź do treści
! UWAGA !
-
Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE o projekcie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu

ZAWIADOMIENIE o projekcie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu
2021-11-16
Obrazek
Jednorożec, dn. 16.11.2021 r.
 
ZAWIADOMIENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonego planu urządzenia lasu niestanowiących własność Skarbu Państwa
z terenu gminy Jednorożec


 
Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.z 2021 r., poz. 1275) Wójt Gminy Jednorożec zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z obrębów ewidencyjnych JEDNOROŻEC, ULATOWO-SŁABOGÓRA, LIPA, OBÓRKI, NAKIEŁ oraz BUDY RZĄDOWE i PRZYSIEKI w terminie od dnia 16 listopada 2021 r. do dnia 16 grudnia 2021 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Jednorożcu, Referat Inwestycji i Rozwoju, pokój nr 12 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek - piątek 730 – 1530.

Jednocześnie Wójt Gminy Jednorożec informuje, że:
  1. w okresie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust. 5 ustawy). Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
  2. dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień 01.09.2021 r.,
  3. wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego,
  4. poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych,
  5. nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls),
  6. obecność właścicieli lasów na wyłożeniach nie jest obowiązkowa.
 
Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski
 
Wywieszono dnia…16.11.2021…                                                                                           
Zdjęto dnia…16.12.2021…...                                                                                                  

Sporządziła:   
Natalia Tworkowska   
(29) 751-70-39                                                                                                                       

 

Czytano: 268 razy
wyszukiwarka
szukaj