! UWAGA !
Apelujemy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy w Jednorożcu oraz załatwianie możliwie spraw zdalnie – telefonicznie lub za pomocą Internetu (np. dokonywanie wpłat za podatek, odpady poprzez bankowość internetową)

Zasiłek pielęgnacyjny

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

 
KOGO DOTYCZY
 1. Niepełnosprawnych dzieci w wieku do ukończenia 16 roku życia
 2. Osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymują się orzeczeniem
  o znacznym  stopniu niepełnosprawności.
 3. Osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 16 roku życia legitymujących się orzeczeniem
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała  w wieku do ukończenia 21 roku życia.
 4. Osób, które ukończyły 75 lat.
 
 WYMAGANE  DOKUMENTY
 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 2. Dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenia(do wglądu).
 3. Załączniki:
 • Orzeczenie o niepełnosprawności – w przypadku osób do 16 roku życia (oryginał).
 • Orzeczenie o umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób  powyżej 16 roku życia (oryginał).
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorożcu – pok. nr 5 (parter) – od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Ośrodka.
 
 OPŁATY
Złożenie wniosku wraz z załącznikami nie podlega opłatom.
 
TERMIN  I  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA SPRAWY

Jeśli Wnioskodawca złoży komplet dokumentów do 10 dnia danego miesiąca  wypłata przysługującego świadczenia następuje do 30 dnia danego miesiąca. Złożenie dokumentów po 10 dniu danego miesiąca powoduje wypłatę przysługującego świadczenia do 30 dnia następnego miesiąca. Sprawa zostaje rozstrzygnięta wydaniem decyzji administracyjnej.

Odbiór decyzji może nastąpić osobiście przez Wnioskodawcę lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

 
TRYB  ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w  terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 

JEDNOSTKA  ODPOWIEDZIALNA

Kierownik Ośrodka  Pomocy Społecznej w Jednorożcu – Pani Alicja Kamińska
pok. nr 4 (parter), tel. (29) 751-88-53.
 

UWAGI

 1. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 miesięcznie.
 2. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
 • osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby
  i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia, tj. domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo wychowawczej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatne pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie albo w rodzinie zastępczej, chyba że przebywa poza instytucją zapewniającą całodobowe utrzymanie powyżej 14 dni
  w miesiącu.
 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
 
 

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 16 ustawy  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228  poz. 2255, z późniejszymi zmianami).
 • § 6 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu
  i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105 poz. 881).
 
wniosek_zasilek_piel_gnacyjny.pdf
Pobierz plik: wniosek_zasilek_piel_gnacyjny.pdf
Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.