Targowisko gminne „Mój Rynek” przy ulicy Polnej  w Jednorożcu czynne jest codziennie.
Natomiat w środę po pierwszym i piętnastym dniu każdego miesiąca odbywają się dni targowe.


UCHWAŁA NR XXXVI/180/09 RADY GMINY JEDNOROŻEC z dnia 15 grudnia 2009 r.w sprawie lokalizacji targowisk na terenie gminy Jednorożec i nadania im regulaminu.