! UWAGA !
-

Wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego

WYDANIE DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


KOGO DOTYCZY
Instytucji użyteczności publicznej (np. Telekomunikacja, Zakład Energetyczny, przedsiębiorstwa wodociągowe), które mają zamiar podjąć działania na terenie gminy Jednorożec, stanowiące realizację celów publicznych.

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego (Druk do pobrania w formacie PDF, do otwarcia potrzebny program Adobe Reader).
  2. Załączniki:
  • Dwie aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500 (sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku) – oryginał. Na jednym egzemplarzu propozycja zagospodarowania terenu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Urzędu Gminy – pok. nr 8 (I piętro) – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu.

OPŁATY SKARBOWE
Z chwilą złożenia wniosku należy uiścić opłatę skarbową za decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w wysokości 107 zł.
Opłatę skarbową można dokonać w kasie Urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30; przerwa od 13.10 do 13.30) lub na konto Urzędu Gminy w Jednorożcu (Bank Spółdzielczy Przasnysz, nr rachunku 54892400070011748920030003).

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wydawana jest decyzja – ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jeżeli sprawa okazałaby się szczególnie skomplikowana, wówczas termin może być przedłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.
Wnioskodawca odbiera decyzję osobiście. Możliwe jest przesłanie decyzji do Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Zwolniono z opłaty skarbowej.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Promocji i Rozwoju, mgr Magdalena Bakuła
pok. 13 (I piętro), tel. bezpośredni 751 – 70 – 39 lub centrala 751 – 83 – 92 wew. 39

PODSTAWA PRAWNA

  • Art.4 ust.2, pkt 1, art.50 – 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późn.zm.).
  • Część I, kol.4, ust.53 pkt 1 oraz część II, kol. 2, ust.8, załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635).


AKTUALIZACJA
Osoba odpowiedzialna za aktualizację: mgr Magdalena Bakuła
Data aktualizacji: 14.01.2008 r.


Opracowała: mgr Lilla Sopelewska, dnia 12.08.2005 r.
Sprawdził: mgr inż. Hubert Kwiatkowski, dnia 02.01.2007 r.
Zatwierdziła: mgr Janina Popiołek, dnia 02.01.2007 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.