Komisje merytoryczne


Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Komisji:
Koper Renata
Członkowie:
Jakończyk Marianna
Ogonowska-Berk Hanna
Popiołek Lucyna
Berk Aldona


Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska:
Przewodniczący Komisji
:
Sędrowski Leszek Waldemar
Członkowie:
Węgierski Jerzy
Grabowski Tomasz
Opalach Mieczysław
Przetak Jacek Andrzej
Kardaś Małgorzata
Gadomski Sławomir

Komisja Oświaty, Rodziny, Kultury i Spraw Społecznych:
Przewodniczący Komisji:

Ogonowska-Berk Hanna
Członkowie:
Dudek Zdzisław Mieczysław
Jakończyk Marianna
Kardaś Małgorzata


Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów:
Przewodniczący Komisji
:
Berk Aldona
Członkowie:
Grabowski Tomasz
Przetak Jacek Andrzej
Popiołek Lucyna
Szwarc Jadwiga