Skład Rady

1. Ogonowska-Berk Hanna Aldona - Żelazna Prywatna  
         
2. Płodzicka Aldona - Parciaki  
         
3. Grabowski Tomasz - Budy Rządowe  
         
4.  Dudek Zdzisław    Lipa  
         
5. Jakończyk Marianna - Jednorożec  
         
6. Gadomski Sławomir - Ulatowo-Pogorzel  
         
7. Mizerek Janusz - Drądżewo Nowe  Przewodniczący              Rady Gminy
         
8. Koper Renata - Jednorożec  
         
9. Opalach Mieczysław - Olszewka  
         
10. Popiołek Lucyna - Kobylaki-Konopki  
         
11. Przetak Jacek - Jednorożec  
         
12. Sędrowski Leszek - Małowidz  
         
13. Kardaś Małgorzata - Jednorożec  Wiceprzewodnicząca    Rady   Gminy
14. Szwarc Jadwiga  

Stegna

 
15. Węgierski Jerzy - Połoń