! UWAGA !
-

Wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy

 

WYDANIE DECYZJI O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY
 

KOGO DOTYCZY

Osób chcących budować budynek mieszkalny, gospodarczy, pod działalność handlową, a także chcących zmienić sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

 
WYMAGANE DOKUMENTY

1.    Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (Druk do pobrania w formacie PDF, do otwarcia potrzebny program Adobe Reader).

2.     Załączniki:

§ Dwie aktualne mapy zasadnicze lub sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500 (sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku) – kopia. Na jednym egzemplarzu propozycja zagospodarowania terenu.

 
 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 

Sekretariat Urzędu Gminy –   pok. nr 8 (I piętro) – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu

 
 

 

OPŁATY SKARBOWE

 

 

 

Z chwilą złożenia wniosku należy uiścić opłatę skarbową za decyzję o warunkach zabudowy w wysokości 107 zł.

 

Opłatę skarbową można dokonać w kasie Urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30; przerwa od 13.10 do 13.30) lub na konto Urzędu Gminy w Jednorożcu (Bank Spółdzielczy Przasnysz, nr rachunku 54892400070011748920030003).

 

Decyzje w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłacie skarbowej.

 
 

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wydawana jest decyzja – ustalenie warunków zabudowy.

Jeżeli sprawa okazałaby się szczególnie skomplikowana, wówczas termin może być przedłużony do
2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.

 

 

Wnioskodawca odbiera decyzję osobiście. Możliwe jest przesłanie decyzji do Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

 

 
 

 

TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Zwolniono z opłaty skarbowej.
 

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Referat Promocji i Rozwoju, mgr Magdalena Bakuła

pok. 13 (I piętro), tel. bezpośredni 751 – 70 – 39 lub centrala 751 – 83 – 92 wew. 39

 
 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

§ Art. 4 ust. 2, art. 59 – 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

§ Art. 2 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225, poz. 1635) oraz część I, kol.4, ust.53 pkt 1 i część II, kol. 2, ust.8, załącznika do ustawy.

 
AKTUALIZACJA

Osoba odpowiedzialna za aktualizację: mgr Magdalena Bakuła

Data aktualizacji: 02.01.2009 r.

 

 

 

Opracowała: mgr Lilla Zabielska, dnia 12.08.2005 r.

 

 

 

Sprawdził: mgr inż. Hubert Kwiatkowski, dnia 02.01.2007 r.

 

 

 

Zatwierdziła: mgr Janina Popiołek, dnia 02.01.2009 r.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.