Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu
ul. Odrodzenia 14
06-323 Jednorożec

tel. (29) 751-70-37

fax. (29) 751-70-31

 e-mail: gzeas@jednorozec.pl

 

Dyrektor - dr Wojciech Łukaszewski
p.o. Głównego Księgowego – Emilia Mordwa
Inspektor ds. Płac i ZUS – Wanda Sylwestrzak
Pomoc administracyjna – mgr Aneta Kołakowska

Zespół pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30