Dodane 2016-10-13 08:28:34
Obrazek
Dodane 2016-10-26 12:29:25
KONSULTACJE SPOŁECZNE
2 0 1 7  
projektu uchwały w sprawie:  
 ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU GMINY JEDNOROŻEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
 
Wójt Gminy Jednorożec, zgodnie z  § 3 ust.4 i 5 uchwały Nr VII/28/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. woj. maz. z 2011 Nr 60 poz.1958 ) podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie o konsultacjach projektu aktu prawa miejscowego –  projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.
 
KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY PROWADZONE SĄ W FORMIE PISEMNEJ:
1) w wersji papierowej poprzez wypełnienie i złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Jednorożec formularza konsultacji, dostępnego na stronie internetowej Gminy Jednorożec.
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, na adres: gmina@jednorozec.pl.
Konsultacje w formie pisemnej będą prowadzone w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jednorożec.
Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uczestniczące w konsultacjach zobowiązane są do przekazywania wraz z przedstawianą opinią do konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego informacji umożliwiających kontakt, np. adres, telefon, e-mail.
Opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę.
 
Z up. Wójta
Pełnomocnik ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi
Eugenia Bonalska
 
Obrazek
Dodane 2016-10-24 10:16:13
W sobotę 22 października na hali widowiskowo-sportowej w Jednorożcu został rozegrany 2. Turniej z cyklu I Grand Prix Jednorożca w badmintonie. Tym razem na zawody przybyło 29 zawodników z Jednorożca oraz Stegny. Udało się rozegrać 5 z zaplanowanych 9 kategorii oraz dodatkową kategorię dla najmłodszych – MINI BADMINTON.
  Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Obrazek
Dodane 2016-10-21 14:17:25
OSTRZEŻENIE Nr 60
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1
Obszar: województwo mazowieckie – subregion wschodni
Ważność: od godz. 18:00 dnia 21.10.2016 do godz. 18:00 dnia 22.10.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 35 mm
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: brak
 
Obrazek
Dodane 2016-10-20 13:59:38
W dniu 20 października 2016 r. Wójt Gminy Jednorożec Krzysztof Stancel wraz przedstawicielem Polskiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o. Panem Markiem Chowaniec podpisali list intencyjny w związku z planowaną budową sieci gazowej na terenie naszej gminy.
Celem listu jest stworzenie podstawy do dalszych rozmów i negocjacji mających na celu ustalenie zasad dalszej współpracy w zakresie budowy sieci gazowej.
Budowa sieci gazowej na terenie naszej gminy będzie miała pozytywny wpływ nie tylko na rozwój gminy i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, ale również na jakość życia mieszkańców, czyli możliwość korzystania przez nich z wygodnego i ekologicznego źródła energii.
 
 
 
 

strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ->