Obrazek
Dodane 2017-01-18 08:25:59
Urząd Gminy w Jednorożcu przypomina o możliwości odzyskania części kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W tym celu w miesiącu lutym 2017 r. należy złożyć wniosek którego wzór określono
w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 789).
W celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów prosimy o składanie wniosków
w Urzędzie Gminy w Jednorożcu (pok. nr 11) w godzinach 730 - 1530
w następujących terminach:
 
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Obrazek
Dodane 2017-01-09 15:23:57
Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zawarł 14 października 2016 roku z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującą dzieci osób ubezpieczonych w KRUS.
Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje wyłącznie dzieci (do ukończenia 16 roku życia) rolników, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.
wiecej informacji...
Obrazek
Dodane 2017-01-09 13:22:04
Informacja Wójta Gminy Jednorożec o rozpoczęciu w dniu 10.01.2017 r. (wtorek) przyjmowania wniosków od osób fizycznych ubiegających się w 2017 r. o dofinansowanie wymiany indywidualnych źródeł ciepła tj. kotłów węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą czy też zastąpienie kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła. Dotacja obejmuje tylko i wyłącznie koszty zakupu nowego kotła oraz czujnika tlenku węgla - czadu (link poniżej).

IWG_K
Obrazek
Dodane 2017-01-09 12:35:34
Informacja Wójta Gminy Jednorożec o rozpoczęciu w dniu 10.01.2017 r. (wtorek) przyjmowania wniosków od osób fizycznych ubiegających się w 2017 r. o odbiór odpadów zawierających azbest, które zalegają na posesjach położonych na terenie gminy Jednorożec (link poniżej).
Obrazek
Dodane 2017-01-05 08:42:27
Wójt Gminy Jednorożec na prośbę Starosty Ostrołęckiego podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozowlenia wodnoprawnego na wykonanie rozbudowy urządzeń wodnych w ramach zadania pn.: "Rozbudowa mostu na rzece Orzyc w m. Małowidz, w ciągu drogi powiatowej nr 3212W Małowidz-Olszewka-Parciaki wraz z dojazdami w km od 1+262,00 do km 2+262,00" planowanego do realizacji przez Powiat Przasnyski (link poniżej).

Zawiadomienie

strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ->