! UWAGA !
Apelujemy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy w Jednorożcu oraz załatwianie możliwie spraw zdalnie – telefonicznie lub za pomocą Internetu (np. dokonywanie wpłat za podatek, odpady poprzez bankowość internetową)

Zwrot podatku akcyzowego

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

 

KOGO DOTYCZY

Producentów rolnych, będących posiadaczami gospodarstw rolnych.

 
 
WYMAGANE DOKUMENTY

1.   Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Druk do pobrania w formacie PDF, do otwarcia potrzebny program Adobe Reader).

2.   Załączniki (faktury VAT albo potwierdzone za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku).

 
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy w Jednorożcu –pok. nr 12 (I piętro)– od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu

 
 
OPŁATY

§Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej

 
 
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY

W terminie od 1 do 31 marca oraz od 1do 30 września należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami(lub ich potwierdzonymi kopiami)

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wystawiana jest decyzja. Odbiór decyzji może nastąpić osobiście, za pośrednictwem sołtysa lub poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

Wypłata zwrotu podatku następuje w miesiącu maju i listopadzie danego roku.

 
 
TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Nie podlega opłacie skarbowej.
 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Finansów i Budżetu, Marlena Tworkowska

pok. nr 12 (I piętro), tel. bezpośredni 751 – 70 – 41 lub centrala 751 – 83 – 92 wew. 41

 
 
UWAGI
  1. We wniosku o zwrot podatku akcyzowego nie należy brać po uwagę gruntów rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
  2. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolne, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do litra określonej w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.
  3. Producent rolny, który pobrał nienależnej lub w nadmiernej wysokości zwrot podatku będzie obowiązany do jego zwrotu wraz z odsetkami.
 

 

Stawka zwrotu na 1 litr oleju napędowego w 2007 roku wynosić będzie 0,55 zł.

 
 
 
PODSTAWA PRAWNA

§ Rozporządzenie Rady Ministrów z 03.01.2007 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2007 r. (Dz. U. Nr 5 poz. 34)

§ Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52 poz. 379)  

§ Część I kol. 4 ust. 53 pkt. 1 i 6 załącznika do ustawy z dnia 16.12.2006 r. o opłacie skarbowej( Dz. U. Nr 225 poz.1635)

§ Art. 2 ust. 1, pkt 1, lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r.
Nr 225, poz. 1635) oraz część III, kol. 2, ust.41 załącznika do ustawy.

 
 
 
AKTUALIZACJA
Osoba odpowiedzialna za aktualizację:  Marlena Tworkowska
Data aktualizacji: 03.01.2007 r.
 

 

Opracowała: Marlena Tworkowska, dnia 03.01.2007 r.

 

Sprawdziła: Pani Małgorzata Grabowska, dnia 03.01.2007 r..

 

Zatwierdziła: mgr Janina Popiołek, dnia 03.01.2007 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.