! UWAGA !
Apelujemy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy w Jednorożcu oraz załatwianie możliwie spraw zdalnie – telefonicznie lub za pomocą Internetu (np. dokonywanie wpłat za podatek, odpady poprzez bankowość internetową)

Podatek rolny od osób fizycznych

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCHKOGO DOTYCZY
Procedura dotyczy osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Informacja w sprawie podatku rolnego na druku IR-1 (Druk do pobrania w formacie PDF, do otwarcia potrzebny program Adobe Reader).
  2. Załączniki:
  • Akt notarialny lub umowa dzierżawy gruntów rolnych (oryginały lub kopie potwierdzone urzędowo za zgodność z oryginałem).
  • Podanie o ulgę (jeśli przysługuje).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy w Jednorożcu –pok. nr 12 (I piętro)– od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu

OPŁATY SKARBOWE
Podanie wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi. Decyzje wymiarowe na dany rok, które są wystawiane na początku roku roznoszą sołtysi, natomiast decyzje zmieniające wydawane w ciągu roku wysyłane są za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Nie podlega opłacie skarbowej.

ULGI
1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawy na okres 10 lat w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha. Przez okres 5 lat – zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.
2. Ulga inwestycyjna – w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od podatku rolnego w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat..
3. Dla żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową przysługuje ulga w wysokości:
- 60% - jeżeli jest właścicielem gospodarstwa rolnego,
- 40% - jeżeli jest domownikiem i nie posiada innych źródeł dochodu.
4. W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem lub synową sprzedawcy gruntów.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Finansów i Budżetu, Marlena Tworkowska
pok. nr 12 (I piętro), tel. bezpośredni 751 – 70 – 41 lub centrala 751 – 83 – 92 wew. 41

UWAGI
A. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć informację o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian (zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni gospodarstwa rolnego).
B. Klasy gruntów V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego
C. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Przasnyszu w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
D. Terminy płatności podatku rolnego - wymienione w decyzji podatkowej:

• I rata - do 15 marca każdego roku,
• II rata - do 15 maja każdego roku,
• III rata - do 15 września każdego roku,
• IV rata - do 15 listopada każdego roku.

E. Wpłaty można dokonywać u inkasentów (sołtysów), w kasie lub na konto Urzędu Gminy w Jednorożcu (Bank Spółdzielczy Przasnysz, nr rachunku 548924000700117489200 30003).

PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 3, art. 6a ust. 5 i 6, art. 12, art. 13, art. 13a ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
  • Art. 2 ust. 1, pkt 1, lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) oraz część III, kol. 2, ust.41 załącznika do ustawy.

AKTUALIZACJA
Osoba odpowiedzialna za aktualizację: Marlena Tworkowska
Data aktualizacji: 14.01.2008 r.Opracowała: mgr Lilla Sopelewska, dnia 29.07.2005 r.
Sprawdziła: Pani Małgorzata Grabowska, dnia 02.01.2007 r.
Zatwierdziła: mgr Janina Popiołek, dnia 02.01.2007 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.