! UWAGA !
Uwaga! 12 października 2018 r. (piątek) w świetlicy Publicznego Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Jednorożcu odbędą się zebrania: o godz.14.00 członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz o godz. 15.30 członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie. Prosimy o obecność.

ZGŁOSZENIE - Chęci usunięcia drzew lub krzewów

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA Z NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ OSOBY FIZYCZNEJ - jak załatwić sprawę?

Podstawa prawna: art. 83f ust. 4 - 20 wprowadzony art. 1 pkt 3b ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).

Wymagane dokumenty:
ZGŁOSZENIE zamiaru usunięcia drzewa - wzór druku dostępny na stronie Urzędu Gminy Jednorożec-Ochrona Środowiska-wycinka drzew lub w Urzędzie Gminy Jednorożec pok. Nr 7

Opłaty: Zwolniony z opłat.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Jednorożec pok. Nr 7
7:30 - 15:30 w poniedziałek, wtorek, środa i piątek,
8:30 -16:30 w czwartek.

Sposób i termin załatwienia sprawy;

Procedura dotyczy dokonania zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa z działki stanowiącej
własność/współwłasność osoby fizycznej/osób fizycznych, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą.
  1. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od poziomu terenu, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni - obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia - obwodu poniżej korony drzewa.
  2. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.
  1. W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie postanowienia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu.
W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia, organ będzie mógł odstąpić od przeprowadzenia oględzin w terenie, pomimo ustalenia terminu ich przeprowadzenia i wniesie sprzeciw do zgłoszenia.

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie.
Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, Urzędu Gminy Jednorożec w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłaty skarbowe:

Zwolniony z opłat skarbowych na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej. (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.).
Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.