! UWAGA !
~~~~~~~~

Zasiłek celowy

ZASIŁEK CELOWY

KOGO DOTYCZY

Osób i rodzin w trudnej sytuacji materialnej w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie  części lub całości kosztów zakupu  żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów codziennego użytku domowego, drobnych napraw i remontów w mieszkaniu , a także kosztów pogrzebu.
Osób bezdomnym i innych osób nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia  zdrowotne.
Osób lub rodzin, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.
Osób lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

WYMAGANE  DOKUMENTY

1. Podanie


2. Załączniki:

Zaświadczenia o dochodach (netto) wszystkich członków rodziny (oryginał).
Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej (dla osób bezrobotnych) – oryginał.

Nakaz płatniczy z podatku lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (w ha przeliczeniowych) jeżeli rodzina posiada gospodarstwo rolne (oryginał).

Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o dochodach z działalności gospodarcze (dla osób prowadzących działalność poza rolniczą) – oryginał.
Inne zaświadczenia lub oświadczenia niezbędne do ustalenia sytuacji materialnej, rodzinnej i zdrowotnej rodziny – oryginały.

OPŁATY

Złożenie wniosku wraz z załącznikami nie podlega opłatom.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorożcu – pok. nr 2  – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W ciągu 14 dni od daty złożenia dokumentów przeprowadza się wywiad środowiskowy.
W przypadku  złożenia wszystkich wymaganych dokumentów wydanie decyzji następuje w ciągu   miesiąca. Jeżeli sprawa okazałaby się szczególnie skomplikowana, wówczas termin może być przedłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.

Odbiór decyzji może nastąpić osobiście przez Wnioskodawcę lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

 

TRYB  ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w  terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

JEDNOSTKA  ODPOWIEDZIALNA

Kierownik Ośrodka  Pomocy Społecznej w Jednorożcu – Pani Alicja Kamińska pok. nr 4, tel. 7518853

 

PODSTAWA  PRAWNA

Art. 36 pkt. 1 lit. c, art. 39, art.40 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2013 r.  poz.182, z późn. zm.)

AKTUALIZACJA

Osoba odpowiedzialna za aktualizację: Pani Alicja Kamińska

Data aktualizacji: 29.01.2015 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.