! UWAGA !
~~~~~~~~

Umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami

UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ WRAZ Z ODSETKAMIKOGO DOTYCZY
Podatników podatku leśnego, rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o umorzenie (Druk do pobrania w formacie PDF, do otwarcia potrzebny program Adobe Reader).
  2. Załączniki uzasadniające wniosek (wszelkie dokumenty dotyczące dochodów podatnika: zaświadczenie o wynagrodzeniu, odcinek z renty lub emerytury, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o utylizacji zwierząt, zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności lub inne) – ksero.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy w Jednorożcu –pok. nr 12 (I piętro)– od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu

OPŁATY
Złożenie wniosku o umorzenie wraz z załącznikami – nie podlega opłatom.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY
W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wystawiana jest decyzja. Jeżeli sprawa okazałaby się szczególnie skomplikowana, wówczas termin może być przedłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.
Odbiór decyzji może nastąpić osobiście lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Opłata skarbowa za odwołanie, płatna w znaczkach skarbowych, które można nabyć w kasie Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30 (przerwa od 13.10 do 13.30), wynosi 5,00 zł.
Za każdy załącznik opłata skarbowa wynosi 0,50 zł. Znaczki należy nakleić na odwołaniu.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Finansów i Budżetu, Małgorzata Grabowska
pok. nr 12 (I piętro), tel. bezpośredni 751 – 70 – 41 lub centrala 751 – 83 – 92 wew. 41

UWAGI

  1. Wniosek o umorzenie składa się po terminie płatności podatku.
  2. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.).
  • Część I, kol. 2, ust. 1 i 2, część I, kol.4, pkt 14 załącznika do ustawy z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 Nr 253, poz. 2536 z późn. zm.).

PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.).
  • Art. 2 ust. 1, pkt 1, lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) oraz część III, kol. 2, ust.41 załącznika do ustawy.

AKTUALIZACJA
Osoba odpowiedzialna za aktualizację: Marlena Tworkowska
Data aktualizacji: 14.01.2008 r.Opracowała: mgr Lilla Sopelewska, dnia 29.07.2005 r.
Sprawdziła: Pani Małgorzata Grabowska, dnia 02.01.2007 r.
Zatwierdziła: mgr Janina Popiołek, dnia 02.01.2007 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.