! UWAGA !
~~~~~~~~

Podatek rolny od osób prawnych

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCHKOGO DOTYCZY
Procedura dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

WYMAGANE DOKUMENTY
 

 1. Deklaracja na podatek rolny na druku DR-1 (Druk do pobrania w formacie PDF, do otwarcia potrzebny program Adobe Reader).
 2. Załączniki:
 • Akt notarialny lub umowa dzierżawy gruntów rolnych (oryginały lub kopie potwierdzone urzędowo za zgodność z oryginałem).
 • Podanie o ulgę (jeśli przysługuje).
   

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy w Jednorożcu –pok. nr 12 (I piętro)– od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu

OPŁATY SKARBOWE
Podanie wraz z załącznikiem nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi, która wysyłana jest do Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Nie podlega opłacie skarbowej.

ULGI
 

 1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawy na okres 10 lat w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha. Przez okres 5 lat – zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.
 2. Ulga inwestycyjna – w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od podatku rolnego w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat..
   


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Finansów i Budżetu, Marlena Tworkowska
pok. nr 12 (I piętro), tel. bezpośredni 751 – 70 – 41 lub centrala 751 – 83 – 92 wew. 41

UWAGI
A.    Osoby prawne są obowiązane złożyć deklarację w sprawie podatku rolnego co roku do
15 stycznia, jeżeli natomiast obowiązek podatkowy powstanie po tym dniu deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Również w terminie 14 dni należy złożyć deklarację jeśli nastąpi wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub powstaną zmiany (zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni gospodarstwa rolnego).
B.    Wysokość podatku jest określana samodzielnie przez podatnika w deklaracji w sprawie podatku rolnego.
C.    Klasy gruntów V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego.
D.    W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Przasnyszu w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
E.    Terminy płatności podatku rolnego określa
 

 •  I rata - do 15 marca każdego roku,
 • II rata - do 15 maja każdego roku,
 • III rata - do 15 września każdego roku,
 • IV rata - do 15 listopada każdego roku.
   

Raty podatku rolnego wpłaca się bez wezwania.
F.    Wpłaty należy dokonywać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy w Jednorożcu (Bank Spółdzielczy Przasnysz nr rachunku 54892400070011748920030003).

PODSTAWA PRAWNA
 

 • Art. 3, art. 6a ust. 8, art. 12 i 13  ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
 • Art. 2 ust. 1, pkt 1, lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) oraz część III, kol. 2, ust.41 załącznika do ustawy.
   AKTUALIZACJA
Osoba odpowiedzialna za aktualizację: Marlena Tworkowska
Data aktualizacji: 14.01.2008 r.
 Opracowała: mgr Lilla Sopelewska, dnia 29.07.2005 r.
Sprawdziła: Pani Małgorzata Grabowska, dnia 02.01.2007 r.
Zatwierdziła: mgr Janina Popiołek, dnia 02.01.2007 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.