! UWAGA !
~~~~~~~~

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCHKOGO DOTYCZY
Procedura dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości na druku DN-1 (Druk do pobrania w formacie PDF, do otwarcia potrzebny program Adobe Reader).
 2. Załączniki:
 • Akt notarialny lub umowa dzierżawy nieruchomości (oryginały lub kopie potwierdzone urzędowo za zgodność z oryginałem).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy w Jednorożcu –pok. nr 12 (I piętro)– od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu

OPŁATY
Złożenie informacji w sprawie podatku wraz z załącznikami – nie podlega opłatom.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku, która wysyłana jest wysyłana jest za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Opłata skarbowa za odwołanie, płatna w znaczkach skarbowych, które można nabyć w kasie Urzędu, wynosi 5,00 zł. Za każdy załącznik opłata skarbowa wynosi 0,50 zł. Znaczki należy nakleić na odwołaniu.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Finansów i Budżetu, Małgorzata Grabowska
pok. nr 12 (I piętro), tel. bezpośredni 751 – 70 – 41 lub centrala 751 – 83 – 92 wew. 41

UWAGI

 1. Osoby prawne są obowiązane złożyć deklarację w sprawie podatku od nieruchomości co roku do 15 stycznia, jeżeli natomiast obowiązek podatkowy powstanie po tym dniu deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Również w terminie 14 dni należy złożyć deklarację jeśli nastąpi wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub powstanie zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części.
 2. Wysokość podatku jest określana samodzielnie przez podatnika w deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości.
 3. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Przasnyszu w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
 4. Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca. Raty podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania.
 5. Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30 (przerwa od 13.10 do 13.30) lub na konto Urzędu Gminy w Jednorożcu (Bank Spółdzielczy Przasnysz, nr rachunku 54892400070011748920030003).

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 3, art. 6 ust 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
 • Art. 2 ust. 1, pkt 1, lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) oraz część III, kol. 2, ust.41 załącznika do ustawy.


AKTUALIZACJA
Osoba odpowiedzialna za aktualizację: Marlena Tworkowska
Data aktualizacji: 14.01.2008 r.Opracowała: mgr Lilla Sopelewska, dnia 29.07.2005 r.
Sprawdziła: Pani Małgorzata Grabowska, dnia 02.01.2007 r.
Zatwierdziła: mgr Janina Popiołek, dnia 02.01.2007 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.