Przejdź do treści
! UWAGA !
-
Jesteś tutaj

Aktualności

Obrazek
Gmina Jednorożec przystępuje do opracowania Analizy Ubóstwa Energetycznego za pośrednictwem Firmy ATsys Sp. Z o.o. z siedzibą w Katowicach na podstawie umowy zawartej z Gminą Jednorożec Nr ZIR.602.8.2.2023 z dnia ...
Województwo Mazowieckie już po raz trzynasty ogłasza konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, zwany dalej „Konkursem”. Jego celem jest nagrodzenie Wolontariuszy, liderów społecznych za ich działalność na rzecz województwa mazowieckiego i ...
Konkurs organizuje Województwo Mazowieckie, a jego celem jest nagrodzenie Wolontariuszy, liderów społecznych za ich działalność na rzecz województwa mazowieckiego i jego mieszkańców, popularyzacja dokonań wolontariuszy jako dobrych praktyk, w tym ...
Informacja Wójta Gminy Jednorożec z dnia 18 sieprnia 2023 r. Obwieszczenia dotyczące wyborów
Zgodnie z art. 147a ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 412 ze zm.) wprowadzonym ustawą z ...
16 sierpnia 2023 r., Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało o nowym naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” ...
Wilki zazwyczaj są płochliwe i unikają kontaktu z ludźmi. Najczęściej przyczyną zbliżania się do siedzib ludzkich jest łatwo dostępna baza pokarmowa, głównie niezabezpieczone pojemniki na odpady  i kompostowniki. Mając na uwadze ...
Obrazek
W Akademii Leona Koźmińskiego zespół badawczy pod kierownictwem Pana Prof. Narcyza Roztockiego prowadzi badania naukowe oraz realizuje projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki pt. Wpływ katastroficznych wydarzeń na ...
Stosowanie do Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2023 r. zmieniającym Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych ...
Strona 5 z 158 ● |<  <<  <  3  4  5  6  7    >  >>  >|
wyszukiwarka
szukaj