Przejdź do treści
! UWAGA !
|
Jesteś tutaj

Aktualności

Informujemy, że Prezes Rady Ministrów rozporządzeniem z dnia 29 stycznia 2024 roku zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów ...
Przypominamy, że termin wnoszenia opłaty rocznej za rok 2024 z tytułu utrzymania wpisu w Rejestrze BDO mija 29 lutego 2024 r. Opłatę roczną należy wpłacać na rachunek: 39 1240 6292 1111 0010 ...
Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza przedsiębiorców, osoby prowadzące działalność w zakresie wymagającym pozwoleń środowiskowych oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych na jednodniowe bezpłatne szkolenia dotyczące: „Opłat ...
Urząd Gminy w Jednorożcu przypomina o możliwości odzyskania części kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W tym celu w terminie od 1 do 29 lutego 2024 ...
Główny Urząd Statystyczny od wielu lat prowadzi statystyczne badania ankietowe. Systematycznie prowadzone badania ankietowe są ważnym źródłem informacji o sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw domowych. Uzyskane dane służą do opracowywania ...
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JEDNOROŻEC Jednorożec, Plac Św. Floriana 1 poniedziałek, czwartek i piątek w godz. 9.00 - 13.00   Wójt Gminy Jednorożec informuje, że na ...
Obrazek
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych Gminy Jednorożec w 2024 r. w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; w ...
Strona 4 z 164 ● |<  <  2  3  4  5  6    >  >>  >|
wyszukiwarka
szukaj