Przejdź do treści
! UWAGA !
|
Jesteś tutaj

Aktualności

Obrazek
23 kwietnia 2012 r. w Ostrołęckim Centrum Kultury, już po raz jedenasty podczas uroczystej Gali, będą wręczane nagrody Prezesa Związku Kurpiów ...
Obrazek
Wójt Gminy Jednorożec podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Jednorożcu i u sołtysa wsi Małowidz przez okres 30 dni, tj. od 12.03.2012 r. do 12.04.2012 r. ...
Obrazek
Informuje się, że w terminie do 31 marca 2012 r. można składać do Sekretariatu Urzędu Gminy w Jednorożcu lub wrzucać do urny znajdującej się w holu Urzędu Gminy w ...
Obrazek
projektu uchwał w sprawie: w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady ...
Obrazek
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”; „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu” oraz „Działalności na rzecz ...
Obrazek
Urząd Gminy w Jednorożcu niniejszym informuje, iż woda z wodociągu publicznego w Lipie nie posiada zanieczyszczeń mikrobiologicznych i może być spożywana jako woda surowa.
Obrazek
INFORMACJA W związku ze stwierdzonymi zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi wody z wodociągu publicznego w Lipie informujemy o pogorszeniu jakości wody do spożycia przez ludzi. Woda do spożycia nadaje się ...
Obrazek
,, Bezpiecznie na wsi - czy upadek to przypadek ? ” Pod takim hasłem przebiegać będzie tegoroczna II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci, którego organizatorem jest Kasa ...
Obrazek
Gminny Zespół Kultury i Sportu w Jednorożcu informuje wszystkich zainteresowanych o organizowanych zajęciach dla osób niepełnosprawnych z zakresu hipoterapii (rehabilitacja na koniu).
Obrazek
W związku z podjęciem uchwały Rady Gminy Jednorożec w dniu 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie ...
Obrazek
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W ROKU 2012
Strona 160 z 165 ● |<  <<  <  158  159  160  161  162    >  >>  >|
wyszukiwarka
szukaj