Przejdź do treści
! UWAGA !
Jesteś tutaj

KRUS zaprasza rolników na bezpłatną rehabilitację leczniczą

KRUS zaprasza rolników na bezpłatną rehabilitację leczniczą
2021-09-30
Obrazek KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie
 21-dniowych, bezpłatnych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu, Świnoujściu, Szklarskiej Porębie, Jedlcu, Iwoniczu Zdroju i Horyńcu Zdroju. Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS, musi spełniać określone wymogi.
Z rehabilitacji Leczniczej mogą skorzystać rolnicy ubezpieczeni w KRUS z mocy ustawy w pełnym zakresie, osoby ubezpieczone na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez
18 miesięcy przed  złożeniem wniosku oraz osoby posiadające prawo do okresowej renty rolniczej
 z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji,
 ze schorzeniami:
  • Narządu ruchu (np. stany pourazowe kości, stawów, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa
    i pozostałych stawów, reumatoidalne zapalenie stawów)
  • Układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze)
  • Po przebytej chorobie COVID-19 (np. przebyte covidowe śródmiąższowe zapalenie płuc
    w okresie wydolności oddechowej). Rehabilitacja po COVID-19  może być przeprowadzona po co najmniej 12 tygodniach od zachorowania.
W przypadku zainteresowania wyjazdem na rehabilitację należy złożyć Wniosek
o skierowanie na rehabilitację leczniczą
(formularz KRUS) wystawiony przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę wraz z niezbędnymi wynikami badań i dokumentacją dot. leczenia.
Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl w zakładce Rehabilitacja lub w placówce KRUS.
 
Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z załącznikami należy złożyć w najbliższej Placówce KRUS.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  29 760-74-20

 

Czytano: 134 razy
wyszukiwarka
szukaj