Modernizacja kotłowniUrząd Gminy w Jednorożcu, w związku z otwarciem przez WFOŚiGW w Warszawie naboru wniosków w ramach programu pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”, informuje, że zamierza wystąpić do ww. jednostki o uzyskanie dofinansowania w formie dotacji bezzwrotnej (do 75% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 000,00 zł dla jednego beneficjenta ostatecznego tj. bezpośrednio korzystającego z przyznanej dotacji) na realizację zadań wpisujących się w założenia programu.

W związku z powyższym w terminie do dnia 24.02.2017 r. (piątek) włącznie, mieszkańcy (osoby fizyczne) zainteresowani uzyskaniem dotacji na modernizację indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianę kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą czy też zastąpienie kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub eko-groszek) mogą składać stosowne wnioski (wzór dostępny w Urzędzie, pok. nr 7, I piętro lub w linku poniżej) na bazie których zostanie złożony wniosek zbiorczy do WFOŚiGW w Warszawie. Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo np. w domkach letniskowych.

Realizacja zadania będzie uzależniona od uzyskania dofinansowania.

Szczegółowe informacje są dla Państwa dostępne pod nr tel.: (29) 751 70 46 lub w Urzędzie Gminy w Jednorożcu (pok. nr 7, I piętro).

Informacja dotycząca szkodliwości spalania tworzyw sztucznych w kotłowniach domowych (link poniżej)