Modernizacja kotłowni

 
I N F O R M A C J A
Wójt Gminy Jednorożec informuje o możliwości składania przez mieszkańców Gminy Jednorożec wniosków o przyznanie dofinansowania na modernizację kotłowni.
Dofinansowaniu podlegać mogą przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie pieców węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub ekogroszek).
Wnioski można składać w Urzędu Gminy Jednorożec w terminie do 20 lutego 2018 roku.
 
Jednocześnie przypominamy o możliwości składania wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest, wnioski można składać w Urzędu Gminy Jednorożec w terminie do 20 lutego 2018 roku. Realizacja powyższych przedsięwzięć uzależniona będzie od otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 
Dodatkowych informacji udzieli Pani Izabela Opalach, Urząd Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, pok. nr 7, tel. 29 751 70 46, e-mail: i.opalach@jednorozec.pl


 

Informacja dotycząca szkodliwości spalania tworzyw sztucznych w kotłowniach domowych (link poniżej)