INFORMACJA zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2017-07-12
 
Lp. Nazwa sołectwa Termin składania wniosku
1. Jednorożec  
Stegna
1 – 4 sierpnia 2017 r.
2. Połoń
Drążdżewo Nowe
7 - 8 sierpnia 2017 r.
3. Żelazna Prywatna
Żelazna Rządowa
9 - 11 sierpnia 2017 r.
4. Olszewka
Ulatowo-Pogorzel
16 – 18 i 21 sierpnia 2017 r.
5. Parciaki
Dynak
Małowidz
22 – 24 sierpnia 2017 r.
6. Budy Rządowe
Kobylaki-Czarzaste
Kobylaki-Korysze
Kobylaki-Wólka
25 i 28 sierpnia 2017 r.
7. Lipa
Obórki
Ulatowo-Dąbrówka
Ulatowo-Słabogóra
29 – 30 sierpnia 2017 r.
 
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakup oleju napędowego, które zostały wystawione od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r., a w przypadku większej ilości faktur także ich zestawienie.
Pieniądze wypłacone zostaną w terminie do 31 października 2017 r. przelewem na rachunek bankowy, a w razie braku numeru konta w kasie Urzędu Gminy.
 
                                                                              Z up. WÓJTA
                                                                                        /-/ mgr Magdalena Kucińska
                                                                                  Kierownik Referatu Finansów i Budżetu
Jednorożec, 11.07.2017 r.

 

 

Czytano: 1218 razy