Dodane 2017-07-18 08:01:52
Już po raz 18 Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nagrody przyznawane są za szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej.
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Obrazek
Dodane 2017-07-12 21:00:33
Urząd Gminy w Jednorożcu przypomina o możliwości odzyskania części kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W tym celu w miesiącu sierpniu 2017 r. należy złożyć wniosek którego wzór określono
w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 789).
W celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów prosimy o składanie wniosków
w Urzędzie Gminy w Jednorożcu (pok. nr 11) w godzinach 730 - 1530
(poniedziałek - środa i piątek) oraz w czwartki w godzinach 830 - 1630 w następujących terminach:WNIOSEK
ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU
  Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Obrazek
Dodane 2017-06-19 11:24:37
   W związku z zamiarem przystąpienia do udziału w Projekcie Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osi priorytetowej POPC 2014-2020 zapraszamy osoby w wieku 65+ z terenu Gminy Jednorożec  do udziału w szkoleniu z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych (w projekcie musi uczestniczyć co najmniej 20 osób w wieku 65+).
   Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu przy ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec osobiście bądź telefonicznie pod nr (29) 751 88 53.

strony:

<- | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ->