Dodane 2017-08-31 14:36:18
Obrazek
Dodane 2017-08-31 12:33:42
Zgodnie z § 7 ust. 2 Uchwały Nr XXIX/163/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Jednorożec, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach, podaje się do publicznej wiadomości listę uczniów, którym przyznano stypendium
KLIK
Dodane 2017-08-30 12:38:41
Dodane 2017-08-28 08:27:09
Obrazek
Dodane 2017-08-22 18:36:48

strony:

<- | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ->