Obrazek
Dodane 2018-01-31 09:37:25
Zimą zwiększa się liczba wypadków w gospodarstwach rolnych a są to głownie upadki osób. Głównymi przyczynami upadków zimą jest zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych, używanie nieodpowiedniego obuwia oraz brak odpowiednich przejść i dojść między budynkami. Kilka razy dziennie rolnik pokonuje ścieżkę do furtki czy dróżkę do obory.  Jednak zaabsorbowany pracą mimo, że zna te drogi jak własną kieszeń nie dostrzega występujących zagrożeń. W sytuacji zaskoczenia nie pamięta o tym, że ciąg komunikacyjny jest oblodzony. 
            Większość prac w rolnictwie wykonuje się na otwartej przestrzeni. Zima  jest okresem  kiedy rolnicy szczególnie Ci pracujący na powietrzu – narażeni są na działanie niskich temperatur.
Występowanie opadów śniegu, gołoledzi, szadzi lub szronu może powodować istotne zagrożenia dla osób pracujących na otwartej przestrzeni. Niesprzyjające warunki atmosferyczne powodują, że zwiększa się zagrożenie wypadkowe.  
           Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Obrazek
Dodane 2018-01-31 07:40:25
Wójt Gminy Jednorożec zgodnie z §16 i §17 uchwały nr XXXIII/183/2017 Rady Gminy Jednorożec  z dnia 8 listopada 2017r.w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018rok, zaprasza               do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej.
Kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Jednorożec lub działającej na rzecz jego mieszkańców, pod warunkiem, że organizacja którą reprezentuje, nie bierze udziału w konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2018r.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, nazwę, adres oraz charakterystykę organizacji którą reprezentuję. Zgłoszenie kandydatów następuje  w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego komunikatu na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jednorożec.
Przedstawicieli organizacji pozarządowych wybiera Wójt spośród zgłoszonych kandydatur.
 
 
Krzysztof Stancel /-/
Wójt Gminy Jednorożec
 
 
Obrazek
Dodane 2018-01-30 12:19:04
 
Wójt Gminy Jednorożec informuje o możliwości składania przez mieszkańców Gminy Jednorożec wniosków o przyznanie dofinansowania na modernizację kotłowni.
Dofinansowaniu podlegać mogą przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie pieców węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub ekogroszek).
Wnioski można składać w Urzędu Gminy Jednorożec w terminie do 20 lutego 2018 roku.
 
Jednocześnie przypominamy o możliwości składania wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest, wnioski można składać w Urzędu Gminy Jednorożec w terminie do 20 lutego 2018 roku.
Realizacja powyższych przedsięwzięć uzależniona będzie od otrzymania dofinansowania
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 
Dodatkowych informacji udzieli Pani Izabela Opalach, Urząd Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, pok. nr 7, tel. 29 751 70 46, e-mail: i.opalach@jednorozec.pl


WNIOSEK o przyznanie dofinansowania do modernizacji kotłowni w 2018 roku

Wniosek o odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
 

Dodane 2018-01-24 11:29:59
Urząd Statystyczny w Warszawie realizuje prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania ankietowe. Mają one charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Na wysoką jakość wyników ma wpływ uczestnictwo w badaniach wszystkich wylosowanych gospodarstw oraz udzielenie wyczerpujących odpowiedzi
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

<- | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ->