Dodane 2018-03-02 10:32:21
Dodane 2018-02-27 09:50:40
Obrazek
Dodane 2018-02-23 09:23:45
Do 15 marca Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

I  n  f  o  r  m  a  c  j  a

 
Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie z dnia 21 lutego 2018 r.
o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.
Na podstawie §2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie podaje informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.
Zgodnie z art. 191 c §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat spośród pracowników urzędów obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie wyższe.
 

strony:

<- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ->