Data publikacji: 04.07.2014 r.

MODR Terenowy Zespół Doradczy w Przasnyszu informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy dla wnioskodawców i beneficjentów działań PROW 2007 - 2013 (link poniżej).

 

BP

Data publikacji: 6.03.2014 r.

Notatka z przeprowadzonego działania prewencyjnego - szkolenie dla uczniów  Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie , gm. Jednorożec

więcej

Data publikacji: 26.02.2014 r.

Wojewózki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, Oddział w Makowie Mazowieckim informuje o skreśleniu z listy organizmów kwarantannowych zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (link poniżej).

 

Komunikat DV

Data publikacji: 21.02.2014 r.

Informacje MRiRW nt.:

  1. występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF);
  2. negocjacji prowadzonych przez Komisję Europejską odnośnie embarga na eksport wieprzowiny do Federacji Rosyjskiej (UE-FR);
  3. projektu rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich;
  4. eksportu produktów rolno-spożywczych;
  5. najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w środkach spożywczych (linki poniżej).

1

2

3

4

5

Data publikacji: 12.02.2014 r.

Zaproszenie Centrum Doradztwa w Przasnyszu oraz Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o. na szkolenie pt. "Rolnictwo ekologiczne szansą rozwoju każdego gospodarstwa", które odbędzie się 20.02.2014 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jednorożcu (link poniżej).

 

Z_2

 

 

Data publikacji: 07.02.2014 r.

Lista Odmian Zalecanych przyjęta na posiedzeniu Mazowieckiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w dniu 4 lutego 2014 r. (link poniżej).

 

LOZ

Data publikacji: 06.02.2014 r.

Zaproszenie firmy SVGE Sp. z o. o. na szkolenie/spotkanie informacyjne dotyczące dzierżawy gruntów ornych (IV-VI) o odpowiednich parametrach dla budowy elektrowni fotowoltaicznych na terenie gminy Jednorożec, które odbędzie się 26.02.2014 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jednorożcu (link poniżej).

 

Zaproszenie_PV

PV

Data publikacji: 05.02.2014 r.

Materiały informacyjne MRiRW Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii dotyczące działań zmierzających do ograniczenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w środkach spożywczych (link poniżej).

 

WWA_Ss

Data publikacji: 30.01.2014 r.

Informacja o możliwości odzyskania części kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej (linki poniżej).

 

I_W_G

Wniosek

Data publikacji: 28.01.2014 r.

XII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, zgłoszenia w PT KRUS w Przasnyszu w terminie do 14 marca 2014 r. (linki poniżej).

 

Og

Reg

For_zg

 

Data publikacji: 21.01.2014 r.

Zaproszenie na szkolenie pt. "Energetyka odnawialna – proekologiczne sposoby pozyskiwania i użytkowania energii" (link poniżej).

 

Z_1

Data publikacji: 17.01.2014 r.

Od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego o dopłaty do materiału siewnego (link poniżej).

 

D_M_S

Data publikacji: 01.01.2014 r.

Wójt Gminy Jednorożec informuje, że w dniu 30.12.2013 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Przemysłowo-Handlowym HETMAN Sp. z o. o. w przedmiocie odbioru padłych zwierząt z gospodarstw rolnych z terenu gminy Jednorożec (link poniżej).

 

I_W

Ulotka_inf

Data publikacji: 14.04.2014 r.

KRUS rozstrzygnął  I etap IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „ Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu ! ”.

Data publikacji: 16.04.2014 r.

V edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów

Data publikacji: 10.06.2014 r.

Data publikacji: 23.06.2014 r.

Data publikacji: 18.07.2014 r.

ROLNIKU - śpiesz się powoli...!

Prace na polu trwają wiele miesięcy. Aby uzyskać wysokie plony rolnicy orzą ziemię, bronują, nawożą pola, sieją zboża i tak rok w rok. Lipiec i sierpień to okres najintensywniejszej pracy na wsi. Rozpoczyna się okres zbiorów - koszenie zboża a potem prasowanie i zwożenie słomy z pól. Wszystko prędko, by uciec przed deszczową pogodą, która pogorszy zbiory i opóźni żniwa.

więcej...

list Prezesa KRUS do dzieci

Data publikacji: 28.07.2014 r.

Wykonywanie badań pH gleby, które posłużą jako jedno z kryteriów do ustalenia powierzchni objętych specjalną formą płatnosci w latach 2014-2020

 

http://www.oschr.olsztyn.pl/

 

wiecej

Data publikacji: 20.08.2014 r.

W ślad za komunikatem Komisji Europejskiej (KE) dotyczącym wprowadzenia wyjątkowych środków wsparcia w sektorze owoców i warzyw, dla Rolników poszkodowanych w wyniku embarga rosyjskiego, oraz w nawiązaniu do instrukcji opublikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego realizując zapisy ww. instrukcji przyjmuje powiadomienia dotyczące zamiaru przeprowadzenia wycofania z rynku owoców lub warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży.

Producenci rolni, którzy chcieliby skorzystać z możliwości wycofania mogą składać powiadomienia do właściwych, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę powiadamiającego, Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego na załączonym formularzu.

Producenci z terenu woj. mazowieckiego składają powiadomienia w:  Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Warszawie

Al. J. Waszyngtona 146

04-076 Warszawa

Druk powiadomienia dostępny jest na stronie internetowej ARR pod adresem:
http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3304:arr-przyjmuje-powiadomienia-od-rolnikow-poszkodowanych-embargo&catid=379&Itemid=1114

Szczegóły dotyczące asortymentu, wysokości stawek oraz sposobu realizacji mechanizmu będą ogłoszone po publikacji Rozporządzenia Komisji Europejskiej.

Data publikacji: 29.08.2014 r,

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-promocyjne z zakresu płatności bezpośrednich na lata 2014 - 2020

więcej

Data publikacji: 09.09.2014 r.

Data publikacji: 23.10.2014 r.

Kominukat prewencyjny Placówki Terenowej KRUS w Przasnyszu w sprawie wypadków w gospodarstwach rolnych (link poniżej).

 

A_PT_KRUS_ P

Data publikacji: 28.10.2014 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne z zakresu płatności bezpośrednich na lata 2015-2020.

Termin spotkania 06 listopada 2014 r. (czwartek) godzina 9.00

Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Jednorożcu
 

Data publikacji: 30.10.2014 r.