Data publikacji: 07.11.2013 r.

Rolniku byś nie stanął w pół - drogi chroń skutecznie swoje nogi !

 

więcej

Data publikacji: 25.10.2013 r.

      Z A P R O S Z E N I E

30 października 2013 roku  o godz.14:00 Placówka Terenowa KRUS Przasnysz zaprasza rolników,sołtysów, radnych oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Jednorożca do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o bhp podczas pracy rolniczej pn. " Pracuj bezpiecznie! " , który odbędzie się na zkończenie szkolenia w Urzędzie Gminy w Jednorożcu. Spotkanie to ma na celu przybliżenie  podstawowych zasad bhp podczas pracy w gospodarstwie rolnym.

Planowany na zakończenie szkolenia konkurs z wiedzy polegał będzie na rozwiązaniu testu. Dla lureatów są przewidziane nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS . Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają szufelki do posypywania ciągów komunikacyjnych w okresie zimy oraz zestaw broszurek prewencyjnych.

Zapraszmy do wzięcia udziału w szkoleniu i konkursie !

 

Organizatorzy

PT KRUS Przasnysz

 

                                                                                                     Przasnysz, 31.10.2013 roku

Notatka z przeprowadzonego działania prewencyjnego

        30 października 2013 roku PT KRUS w Przasnyszu , w Urzędzie Gminy w Jednorożcu  przeprowadziła szkolenie dla rolników, sołtysów, radnych i członkiń Koła Gospodyń Wielskich ze wsi Jednorożec.  Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy  z zakresu bhp  w gospodarstwie rolnym, przestrzegania zasad bhp,  a także wskazanie zagrożeń istniejących podczas prac związanych z prowadzeniem produkcji rolniczej. Tak też na wstępie zostały przedstawione przez inspektora ds. prewencji Małgorzatę Krawczyk podstawowe zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym oraz zasady postępowania   w razie wypadku przy pracy rolniczej . Inspektor omówiła  również przyczyny wypadków najczęściej zgłaszanych do PT w roku 2012 i w I półroczu 2013roku  , w tym ze wsi Jednorożec   podając przykłady tych zdarzeń. Szczególny nacisk położono na wypadki , które zaliczamy do grupy – upadki osób  i wypadki przy obsłudze zwierząt, gdyż wypadki z tych grup dominują w statystykach. Po prelekcji odbył się pokaz zestawu środków ochrony osobistej zalecanych do stosowania dla rolników podczas zabiegów chemizacyjnych.  W szkoleniu udział wzięło 17 osób . Uczestnicy otrzymali  broszurki i ulotki o tematyce prewencyjnej . Podsumowaniem szkolenia był Konkurs wiedzy o BHP podczas pracy rolniczej pod nazwą „ Pracuj bezpiecznie ! ”  polegający na rozwiązaniu 15 pytań   w formie testu . Z uwagi na  fakt, że zdecydowana większość rolników   z tej gminy  zajmuje się hodowlą bydła  w teście występowały pytania dotyczące omawianych zagadnień tj. zasad bezpiecznej pracy  w gospodarstwie rolnym podczas pracy ze zwierzętami  . Do konkursu przystąpiło 15 osób. Po sprawdzeniu testów Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:  I nagrodę  zdobył Pan Roman Prusik , laureatką  II nagrody została  Pani Renata Koper Sołtys z Jednorożca , a III nagrodę zdobył rolnik Pan Adam Nizielski. Laureaci z rąk Kierownika otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS.                                          
Za udział w konkursie wszystkim uczestnikom wręczone zostały  szufelki do posypywania ciągów komunikacyjnych w czasie zimy.

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Jednorożca  przygotowały część artystyczną , w której zaprezentowały kulturę i  stroje ludowe kurpiowszczyzny .

          Zdaniem organizatora przeprowadzone działanie prewencyjne przyczyniło się do przybliżenia zagadnień związanych z BHP podczas pracy rolniczej. Konkurs z wiedzy  i nagrody zmotywują rolników do pogłębienia wiedzy i przestrzegania zasad BHP podczas prac rolniczych , także tych które są związane z obsługą zwierząt.

 

Sporządziła : MałgorzataKrawczyk                                                                                    Zatwierdził: Sławomir Garliński

 

Data publikacji: 02.10.2013 r.

Nowy wzór wniosku dla rolników o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwie rolnym wskutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (link poniżej).

 

R_6

Data publikacji: 02.10.2013 r.

MUW w Warszawie informuje, że zmianie uległ Regulamin do Zarządzenia Nr 199 z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie powołania i zasad działania terenowych komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej (...), w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę (link poniżej).

 

R_5

Data publikacji: 09.09.2013 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie serdecznie zaprasza do udziału w XIV edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (więcej w linkach poniżej). Komplet informacji dostępny również na stronie: www.cdr.gov.pl

 

Regulamin

Karta_zg

Plakat_in

Data publikacji: 03.09.2013 r.

Informacja MRiRW przesłana przez MUW w Warszawie o nowych formach wsparcia dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego (link poniżej).

 

R_4

R_4_1

Data publikacji: 30.08.2013 r.

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych ogłasza zasady dofinansowania do przyjazdu zorganizowanej grupy na międzynarodową wystawę rolniczą AGRO SHOW 2013 (link poniżej).

 

A_S_R_2013

Data publikacji: 14.08.2013 r.

Zproszenie do udziału w 2-dniowym wyjeździe na XV Międzynarodową Wystawę Rolniczą – AGRO SHOW 2013 do Bednar (koło Poznania) oraz do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, organizowanym przez TZD Przasnysz (link poniżej).

 

Z_A_S_2013

Data publikacji: 10.07.2013 r.

Ogólnopolski konkurs pt. "Królowa Mleka" organizowany przez Nathusius Investments Sp. z o. o. z/s w Warszawie (więcej informacji w linku poniżej).

 

K_K_M

Data publikacji: 10.07.2013 r.

Komunikat sygnalizacyjny dotyczący zwalczania szkodników, sporządzony przez WIORiN, Oddział w Makowie Mazowieckim (link poniżej).

 

K_O_P

Data publikacji: 05.07.2013 r.

Komunikat prewencyjny KRUS PT Przasnysz dotyczący zasad bezpiecznej pracy podczas żniw (link poniżej).

 

Z_2013

Data publikacji: 27.06.2013 r.

Nowe wytyczne przesłane przez MUW w Warszawie dotyczące szacowania strat w gospodarstwach rolnych (link poniżej).

 

R_3

Data publikacji: 13.06.2013 r.

Komunikat sygnalizacyjny dotyczący zwalczania szkodników, sporządzony przez WIORiN, Oddział w Makowie Mazowieckim (link poniżej).

 

P_O_F_K

Data publikacji: 10.06.2013 r.

Artykuł PT KRUS Przasnysz dotyczący wypadków w rolnictwie (link poniżej).

 

W_w_R

Data publikacji: 07.06.2013 r.

Komunikaty sygnalizacyjne dotyczące zwalczania szkodników, sporządzone przez WIORiN, Oddział w Makowie Mazowieckim (linki poniżej).

 

Z_S_Z

Z_Z_Z

Data publikacji: 31.05.2013 r.

Komunikat sygnalizacyjny dotyczący zwalczania szkodników, sporządzony przez WIORiN, Oddział w Makowie Mazowieckim (link poniżej).

 

P_O_S

Data publikacji: 23.05.2013 r.

Zaproszenie na konferencję pt. "Hodowla alpak w Polsce - nowy kierunek aktywizacji gospodarczej środowiska wiejskiego", która odbędzie się 7 czerwca 2013 r. w miejscowości Łanięta, w gminie Krzynowłoga Mała (linki poniżej).

 

ALPAKI_1

ALPAKI_2

Data publikacji: 22.05.2013 r.

Komunikaty sygnalizacyjne dotyczące zwalczania szkodników, sporządzone przez WIORiN, Oddział w Makowie Mazowieckim (linki poniżej).

 

Rz_O_Cz_K

Rz_O_Ch_P

P_O_S_P_P

Data publikacji: 21.05.2013 r.

Nowe wytyczne przesłane przez MUW w Warszawie dotyczące szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę (link poniżej).

 

R_2

R_2_1

Data publikacji: 13.05.2013 r.

CIS MOBR Urząd Statystyczny w Warszawie przesyła informacje nt. najnowszych publikacji: "Atlas - produkcja rolnicza na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego 2010", "Aktywność rynkowa gospodarstw indywidualnych na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego", "Rolnictwo na terenach miejskich województwa mazowieckiego" (linki poniżej).

 

A_p_r_n_o_w_w_m

P_s_r_2010

Data publikacji: 10.05.2013 r.

Komunikat sygnalizacyjny dotyczący zwalczania szkodników, sporządzony przez WIORiN, Oddział w Makowie Mazowieckim (link poniżej).

 

P_O_M_P

Data publikacji: 06.05.2013 r.

Komunikaty sygnalizacyjne dotyczące zwalczania szkodników, sporządzone przez WIORiN, Oddział w Makowie Mazowieckim (linki poniżej).

 

Rz_O_Ch_B

Rz_O_Ch_Cz

Data publikacji: 06.05.2013 r.

Badanie struktury gospodarstw rolnych przez CIS MOBR Urząd Statystyczny w Warszawie, w terminie 1 czerwca - 8 lipca 2013 r. (link poniżej).

 

R_SGR

Data publikacji: 30.04.2013 r.

Komunikat sygnalizacyjny dotyczący zwalczania szkodników, sporządzony przez WIORiN, Oddział w Makowie Mazowieckim (link poniżej).

 

K_F_K_K

Data publikacji: 17.04.2013 r.

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, Oddział w Makowie Mazowieckim, dotycząca zasad przemieszczania ziemniaków wyprodukowanych w Polsce do innych krajów członkowskich Unii Europejskiej (link poniżej).

 

ZPZ

Data publikacji: 08.04.2013 r.

Oddział Regionalny KRUS w Warszawie ogłasza IV edycję Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów, termin zgłoszeń upływa 10.05.2013 r. (więcej informacji w linku poniżej).

 

MKWdR

Data publikacji: 27.03.2013 r.

Informacja Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO dotycząca organizmów genetycznie modyfikowanych (ang. Genetically Modified Organisms) (linki poniżej).

 

GMO_1

GMO_2

Data publikacji: 21.03.2013 r.

Informacja MUW w Warszawie w sprawie ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej (link poniżej).

 

R_1

Data publikacji: 27.02.2013 r.

Informacja dotycząca obowiązkowych ubezpieczeń dla rolników (link poniżej).

 

OUR

Data publikacji: 19.02.2013 r.

Lista Odmian Zalecanych przyjęta na posiedzeniu Mazowieckiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w dniu 12 lutego 2013 r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie (link poniżej).

 

LOZ

Zwrot podatku akcyzowego – nowy wzór wniosku!

Wójt Gminy Jednorożec informuje, że Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013r., poz.789)  zmieniony został wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.                        
Obowiązujący wzór w/w wniosku dostępny jest m.in.: w Urzędzie Gminy  w Jednorożcu (pokój Nr 12), na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz w załączniku zamieszczonym poniżej.